บริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่
และบริการรักษาความปลอดภัยงานกิจกรรม
•─────────•♛•─────────•
รักษาความปลอดภัยโรงงานอุตสาหกรรม องค์กร สำนักงาน คอนโด หมู่บ้าน รับจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ให้คำปรึกษา วางแผนจัดสรรกำลัง ตรวจตราเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ
เราบริหารจัดการด้านงานรักษาความปลอดภัย บริการจัดเวรยาม ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ รักษาความปลอดภัย บุคคล ทรัพย์สิน สถานที่ ทั้งโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก อาคารสำนักงาน โรงงาน โกดังคลังสินค้า ไซต์งานก่อสร้าง โดย พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ.ชาย รปภ.หญิง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ควบคุมโดย หัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัย หัวหน้า รปภ. และ สายตรวจ รปภ. เพื่อความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

รักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่
•─────────•♛•─────────•

รักษาความปลอดภัย บุคคล-งานกิจกรรม-ศิลปิน
•─────────•♛•─────────•

เราฝึกอบรมบุคลากร ทั้งด้านทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ อยู่เสมอ
•─────────•♛•─────────•

เรามีระบบ Software ที่ช่วยให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ทำผ่านสมาร์ทโฟนได้
•─────────•♛•─────────•

ผลงานของเรา
•─────────•♛•─────────•

ติดต่อสอบถาม ปรึกษา ฟรี!!.