บริการ แม่บ้าน ทำความสะอาด แบบครบวงจร

     พนักงานทำความสะอาดของบริษัทเรา ได้รับการคัดเลือกและอบรมทุถคน ก่อนจะนำลงประจำหน่วยงาน เพื่อความมีมาตรฐานและศักยภาพในการบริการสูงสุด โดยวัดผลการบริการจากการประเมินผลโดยหัวหน้างาน และผู้ว่าจ้างทุกเดือน สถานที่ให้บริการของเรามีดังนี้

  • บริการทำความสะอาดประจำสำนักงาน
  • บริการทำความสะอาดคอนโดมิเนียม-อพาร์ทเม้น
  • บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า
  • บริการทำความสะอาดอาคารพาณิชย์
  • บริการทำความสะอาดสถานศึกษา
  • ทำความสะอาดโรงพยาบาล
  • ทำความสะอาดหน่วยงานอื่นๆ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     โดยน้ำยาทำความสะอาดที่เราใช้ทุกชนิด เป็นน้ำยาที่เหมาะสมตามแต่ละประเทภงาน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรสำหรับผู้ว่าจ้าง 
     บริการพนักงานทำความสะอาดตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ในราคาที่ย่อมเยา และยังมีประกันความเสียหาย ตามอัตราราคาจัดจ้างบริการของเรา

ติดต่อสอบถาม ปรึกษา ฟรี!!.