บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกรัตน์บัวภาการ์ด จำกัด
  ❝  ด้วยเจตนารมณ์ของทีมงานผู้ก่อตั้งบริษัท ได้เล็งเห็น “ความปลอดภัย” เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ ของทุกภาคธุรกิจ ทำให้มีความมุ่งมั่น ตระหนักถึงคุณภาพ ความคุ้มค่าของบริการ และพัฒนาด้านการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนออกให้บริการลูกค้าเรื่อยมา โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัย มากกว่า 10ปี  ❞